Reklamodawcy

To co dla jednych może wydawać się nie potrzebnym wydatkiem , dla innych będzie inwestycją kapitałową w przyszłość z efektem kolosalnych oszczędności a więc zysków , które daje nam natura w zamian za otwarte umysły na ekologię

piątek, 8 kwietnia 2011

Biogazownie mini czy maxi

W niespełna rok po objęciu teki wicepremiera Pan Waldek zarządzający Polską gospodarką ogłosił rządowy program wspierania budowy biogazowni w każdej gminie. Wielu o mało nie krzyczało z zachwytu . Program      "Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010 - 2020" przyjęła Rada Ministrów dopiero w 2010 roku . Pomimo osobistego zaangażowania Pana Waldka przez cztery lata nic nie udało się zbudować.
Oczywiście w naszym kraju działa kilkanaście biogazowni ale to tylko kropla w morzu potrzeb i możliwości.
Biogaz składa się z metanu i dwutlenku węgla. Powstaje w procesie beztlenowej fermentacji biomasy. Biogazownia przetwarza odpady organiczne na biogaz , wykorzystując fermentację wszystkiego co organiczne. Paliwem może być prawie wszystko : odpady rolnicze, odchody zwierzęce, odchody ludzkie , odpady drewniane , odpadki z warzyw , liście ,trawa , owoce dzikich krzewów wraz z krzewami, zwiędłe kwiaty itd. Bogate sa te narody , które potrafią bez żadnych barier urzędniczych okiełznać w bardzo prosty sposób naturę i pozwolić jej aby w sposób czysty ,bezpieczny, ekologiczny i z pożytkiem dla człowieka w jego własnym interesie przetworzyła góry odp adów organicznych ( śmieci ) w czystą energię .
Dla przykładu ; Z jednego kilograma suchej trawy po poddaniu jej procesowi fermentacji w ciagu 1 miesiąca, można wyprodukować w przydomowej instalacji ponad 400 litrów biogazu.Wiedza XXI wieku z zakresu inżynierii środowiska nasuwa pewne rozwiązania. Wydaje się być oczywistym, że w wielu przypadkach najlepszym rozwiązaniem problemów jest naśladownictwo samej natury, ponieważ to ona od początku sama siebie oczyszcza, harmonizuje - człowiek wprowadza w te procesy bardzo zamieszanie i chaos.
Wielu z nas pamięta powódź z 1997 roku w Kotlinie Kłodzkiej i potem w całym dorzeczu Odry a z do jej ujścia do morza.  Natura obnażyła bezsilność człowieka wobec swojej potęgi i pomimo tak wielu zniszczęń , już po kilku latach trudno było wskazać miejsca gdzie sie to dokonało. Człowiek potrafi zniszczyć nieodwracalnie. Problem wyczerpywania się światowych zasobów paliw kopalnych w mniejszym lub większym stopniu dotyczy wszystkich rozwiniętych gospodarek świata. Polska należy do grupy państw, których ten problem dotyka w większym stopniu, gdyż blisko 90% energii wytwarzanej w Polsce pochodzi z nieodnawialnych źródeł (głównie z węgla kamiennego) . Mamy więc wiele do zrobienia, im wcześniej podejmiemy działania zmierzające do zwiększenia udziału "czystej" energii, tym lepiej dla nas. Konieczność odejścia od gospodarki opartej na węglu wynika także z podjętych przez Polskę zobowiązań. W Protokole z Konferencji w Kioto zobowiązaliśmy się do redukcji emisji CO2, co więcej Unia Europejska wydała w 2009 roku dyrektywę w sprawie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z jej treścią do końca 2020 roku kraje UE zobowiązane będą pokrywać 20% swojego zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych. Cele są ambitne, pora więc rozważyć środki ich realizacji. Możliwości jest kilka, można wykorzystywać energię jądrową, elektrownie wodne i wiatrowe, a wraz z rozwojem tej technologii, także elektrownie słoneczne. Każde z tych rozwiązań ma wady i zalety, jednak podstawową wadą ich wszystkich jest fakt, że służą jedynie pozyskaniu energii elektrycznej. Bardziej uniwersalnym rozwiązaniem z powodzeniem stosowanym na całym świecie są biogazownie. Pierwsze tego typu instalacje powstały na przełomie lat 2002/2003. Obecnie w całej Europie buduje się  kilkaset biogazowni energetycznych.
W Niemczech wybudowano już ponad 4 tysiące różnej wielkości biogazowni . W Penkun , niedaleko od granicy Polskiej znajduje sie najwieksza na świecie o mocy 20 MW.
Dlaczego Biogaz się opłaca?
Największą zaletą biogazu jest jego uniwersalność. Może on być wykorzystywany zarówno do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, jak i jako paliwo silnikowe - CNG. Choć obecnie najbardziej popularne są instalacje na skroplony propan-butan (LPG), to do biogazu należy przyszłość. Jest tańszy, bardziej wydajny, co więcej w przeciwieństwie do LPG, który powstaje jako produkt uboczny podczas rafinacji ropy naftowej, stanowi odnawialne źródło zasilania. Stosowanie biogazu oprócz ratowania zasobów surowców energetycznych ma wiele innych zalet. - Zapobiega zanieczyszczeniu gleb oraz wód gruntowych, zbiorników powierzchniowych i rzek, ogranicza emisję gazów cieplarnianych i jest dużo tańszy od gazu ziemnego czy węgla brunatnego . Wielu  specjalistów przekonuje, że biogaz to energia przyszłości, między innymi dlatego że częściowo uniezależnia krajową gospodarkę od importowanych paliw kopalnianych. Wstępne koszty budowy linii do produkcji biogazu zaczynają się od kilku milionów złotych, a zwrot z inwestycji osiągany jest w przeciągu czterech do dziesięciu lat, w zależności od lokalnego systemu taryfowego. Wdrażanie paliwa przyszłości w Polsce to dopiero początek. Irlandzka spółka PM Group, która specjalizuje się w zaawansowanych technologicznie konstrukcjach przemysłowych, ma także duże doświadczenie w zakresie projektowania i zarządzania budową biogazowi. W Chociwelu koło Strzelina pod jej nadzorem powstaje zbiornik na biogaz dla koncernu McCain. Biogaz będzie tam wytwarzany ze skrobi ziemniaczanej i odpadów.
U naszych sąsiadów z za wschodniej granicy Biogazownie i Biorafinerie zostały objete szczególna troską.
Po 24 latach od katastrofy w Czarnobylu rząd Białorusi oficjalnie uruchomił projekt, którego zadaniem będzie przywracanie czystości na terenach, które zostały skażone w tym kraju w wyniku wybuchu elektrowni na Ukrainie. Program pozwoli na wykorzystanie biomasy ze skażonych  gruntów i przekształcenia jej w energię odnawialną i biopaliwa. Plony z upraw prowadzonych na skażonych gruntach zostaną wykorzystane do produkcji biopaliw wolnych od szkodliwego napromieniowania i przyczynią się do jego usuwania z pozostałych terenów. -  Biorafineria będzie odpowiedzialna za produkcję czterech rodzajów paliw: bioetanolu, biodiesela, biogazu oraz odnawialnej energii elektrycznej. Sprawnie działający przemysł biopaliw zapewni bezpieczną likwidację wszelkich pozostałych substancji szkodliwych. W skażonych rejonach Białorusi, Rosji i Ukrainy nadal żyje  8 milionów ludzi . Białoruś jest najciężej dotkniętym terenem,  na którym występuje 80-procenowy opad radioaktywny. Biogazownie znajdują też zastosowanie w mniej ekstremalnych przypadkach. Stanowią dobre rozwiązanie dla zagospodarowania nieużytków rolnych i rekultywacji terenów poprzemysłowych, tych w Polsce nie brakuje, więc jest to dla nas jedno z najatrakcyjniejszych rozwiązań problemu dywersyfikacji krajowej energetyki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz